Hello! I'm

Konstantin Chuykov

25, Russia, Kamchatka, Full Stack JS Developer.